Odaklanmış İyon Işını Tomografisinde Malzeme Karakterizasyonu ve Uygulamalar

Odaklanmış İyon Işını Tomografisinde Malzeme Karakterizasyonu ve Uygulamalar

Herhangi bir malzemenin şekil ve morfolojisinin özellikleri üzerindeki temel etkisini incelemek için, morfolojisini bilmek ve incelemek çok önemlidir. Odaklanmış iyon ışını (FIB) tomografisi, 3 boyutlu bir kimyasal ve yapısal ilişki çalışma tekniğidir. FIB’nin enstrümantasyonu, taramalı elektron mikroskobuna (SEM) benzer, ancak tarama için kullanılan ışında büyük bir farkı vardır. SEM için, tarama ortamı ile bir elektron […]

Read More »

Sanayide Ontoloji Uygulamanın Önemi

Sanayide Ontoloji Uygulamanın Önemi

Bilgi paylaşımını ve yeniden kullanımını kolaylaştırmak için ontolojiler geliştirilmektedir. Çoklu bağımsız bilgi kaynaklarına sahip bir dijital havuz ağındaki hedef bilgileri verimli bir şekilde aramak için bir yöntem önerilmiştir. Yapay zekâ ve ontolojilerin bilgi temsili formalizmi olarak kullanılması, bilgi erişiminde birçok avantaj sunar. Günümüzde, elektronik arama temel olarak kullanıcılar tarafından sunulan eşleşen anahtar kelimelere dayanmaktadır ve […]

Read More »

Dijital İnşaat Stratejileri ile Demiryolu Tünel Mühendisliği

Dijital İnşaat Stratejileri ile Demiryolu Tünel Mühendisliği

Teknoloji, yirmi birinci yüzyılda endüstriyel verimlilik için güçlü bir itici güç olmuştur. Tüneller gibi altyapı projelerindeki hızlı büyüme, operasyonları otomatikleştirmek için hem yıkıcı hem de destekleyici teknolojilerle eş anlamlıdır. Tünelcilik sektörü, yeni tünelleri tedarik ederken daha fazla dijital tasarım çözümleri talep eden tünel varlık sahiplerinden gelen zorluğa hızla yükselmiştir. Günümüzde Birleşik Krallık, Yunanistan ve İtalya’da […]

Read More »