Nörostimülatörler ve Nöroprotetik Cihazlar

Nörostimülatörler ve Nöroprotetik Cihazlar

Beyin-makine arayüz teknolojisine dayanan nöroprotetik cihazlar, beyin hasarı, nörolojik hastalıklar ve uzuv kaybının neden olduğu yıkıcı motor kusurlarından muzdarip hastalarda vücut hareketliliğinin restorasyonu için umut vaat ediyor. Son on yılda, bu multidisipliner araştırmada, özellikle üst ekstremite işlevselliğini canlandıran beyin-makine arayüzünde önemli ilerleme sağlandı. Bununla birlikte, tamamen işlevsel uzuv nöroprotezlerinin oluşturulabilmesi için önemli sayıda sorunun çözülmesi […]

Read More »

Çocukların Dijital Etkileşiminde Farklı Ebeveynlik Yaklaşımları

Çocukların Dijital Etkileşiminde Farklı Ebeveynlik Yaklaşımları

Ebeveynlik tarzı başlangıçta, çocukların medya ile etkinliklerine ebeveyn katılımı üzerine yapılan çalışmalar teorik temel olarak geleneksel ebeveynlik tarzları olarak kabul edilmiştir. Darling ve Steinberg’e göre, ebeveynlik tarzları, ebeveynlerin çocuklarını yetiştirdiği ve sosyalleştirdiği bağlam (veya duygusal iklim) olarak tanımlanır ve uygulamalardan farklıdır. Yani çocuğun davranışına bağlı farklı eylemlerdir (örneğin, çocuk yemek zamanı sırasında akıllı telefonu kullandığında […]

Read More »

Pirinç, Şeker ve Kanla İnşa Edilen Eski Çin Yapıları

Pirinç, Şeker ve Kanla İnşa Edilen Eski Çin Yapıları

Harçtaki yenilebilir katkı maddeleri hem pratiktir hem de felsefi amaçlara hizmet etmektedir. Nanjing şehir duvarı, 600 yıl önce Ming hanedanlığının kurucu başkenti için ilk savunma hattı olarak inşa edilmiştir ve 22 mil uzunluğundadır. 350 milyon tuğla ile inşa edilmiş ve yüzyıllar boyunca hava koşullarına rağmen zarar görmemiştir. Buna istinaden 2010 yılında Çinli bir araştırmacı ekibi, […]

Read More »