Albert Einstein’ın Dünyayı Etkileyen Büyük Buluşları

Teorik Fizikçi ve filozof olan Albert Einstein 20. yüzyılın en etkili bilim adamlarından biridir. Peki, Albert Einstein ne icat etti? Einstein esas olarak teorik çalışmaları ile bilinmektedir ve bir şey icat etmedi; buluşlarından sadece biri olan Einstein Buzdolabının patentli olduğu daha az bilinen bir gerçektir. Albert Einstein 14 Mart 1879 yılında Almanya’nın Ulm şehrinde doğmuştur. Modern fiziğin babası olarak bilinen Einstein, 1921 yılında Teorik Fiziğe katkısı nedeniyle Nobel Ödülü’nü almıştır. Einstein buzdolabı Albert Einstein’ın önemli bir buluşudur. Einstein tarafından önerilen görelilik teorisi, fiziksel dünya çalışmalarına yaptığı önemli katkılardan biridir. İcatlarının çoğu geleneksel anlamda icat olarak kabul edilmeyebilir. Einstein Buzdolabı Einstein’ın tek gerçek buluşudur. İcatlarının tarihi, icatlarının çoğunun konuyla ilgili daha fazla araştırmanın temelini oluşturan teorik kavramlar olduğunu göstermektedir.

Einstein Buzdolabı

Albert Einstein'ın Dünyayı Etkileyen Büyük BuluşlarıBir soğutma sistemini çalıştırmak veya yakıt ikmali yapmak için ısıyı kullanan bir soğurma buzdolabıdır. Albert Einstein bu buzdolabını eski bir öğrenci olan Leo Szilard’ın yardımıyla icat etmiştir. Einstein Buzdolabı, 11 Kasım 1930 yılında patentlenmiştir. Einstein ve Szilard’ın bu buzdolabını geliştirmedeki ana hedefi, ev soğutma teknolojisinde iyileştirmeler yapmaktı. Buzdolabı mührünün kırılması sonucu meydana gelen bir kaza haberi, Einstein ve Szilard’a o günlerde kullanılan teknolojiye güvenli bir alternatif bulma konusunda ilham vermiştir ve bununla birlikte Einstein Buzdolabı’nın özelliği, hareketli parça içermemesidir.

Nükleer Fizik Teorik Çalışmalarına Katkı

Einstein’ın atom bombasının icadına doğrudan katıldığı söylenemez. Einstein tarafından formüle edilen e = mc² denklemi, bu nükleer silahın geliştirilmesinde merkezi bir rol oynamıştır. Ancak Einstein’ın atom bombasını geliştiren ekibin bir üyesi olmadığını belirtmek gerekir. Aslında, ABD Başkanı Roosevelt’e, istilacı Almanlar bunu yapmaya teşebbüs etmeden önce bir atom bombası kurmaya çağırdığını yazmıştı. Bununla birlikte, ABD tarafından Japonya‘da Hiroşima’da kitle imha ve kan dökülmesine neden olan atom bombası kullanımını kınamıştır. E = mc² denklemine göre, kütle ve enerji bir dereceye kadar değiştirilebilmektedir. E = mc² bu denklem aşağıdaki değişkenlerden ve sabitlerden oluşmaktadır.
• ‘E’ enerjiyi ifade etmektedir
• ‘m’ kütle
• ‘c’ sabit, ışık hızıdır.

Özel Görelilik Teorisi

Bu teori, elektromanyetik alan yasalarını klasik mekaniğin yasalarıyla uzlaştırma çabasıyla Albert Einstein tarafından geliştirilmiştir. 1905 yılında Einstein, Hareket Eden Vücutların Elektrodinamiği Üzerine başlıklı bir makalede özel görelilik teorisini sunmuştur. Verilen iki temel kavram bu teorinin özünü oluşturmaktadır ve bu kavramlar aşağıdaki gibidir:
• ~ İlk konsepte göre, muntazam hareket her zaman görecelidir.
• ~ İkinci konsepte göre ‘dinlenme durumu’ tanımlanamaz – bu durum mutlak olmadığı anlamına gelir.

Genel Görelilik Teorisi

Görelilik Kuramı üzerine yapılan araştırma Albert Einstein’ın büyük başarıları arasındaydı. Einstein’ın sunduğu varsayım, Genel Görelilik Teorisi ile ilgili açıklama dizisinde ilkti. Bu bağlamda, Einstein tarafından ortaya konan önemli bir varsayım şu şekilde ifade edilmektedir: yerçekimi alanları referans çerçevesinin ivmelerine eşittir. Bu postüla, aşağıdaki örnek yardımıyla detaylandırılabilmektedir. Bir asansördeki (inen) insanlar hangi kuvvetin (yerçekimi kuvveti veya asansörün hızlanması) hareketlerini yönettiğini tam olarak anlayamazlar.Albert Einstein'ın Dünyayı Etkileyen Büyük Buluşları
Einstein, Newton’un yerçekimi çekme teorisine, elmanın sadece yerçekimi nedeniyle yere düşmediğini, dünyanın yörüngesinin kumaşında yaptığı göçük nedeniyle asteroitleri ve diğer uzay nesnelerini çektiğini belirterek eklemiştir. Böylece bize teknolojik avantajları için kullanabilecek yörüngedeki uydular için park yeri olarak avantaja güç vermektedir. Ayrıca erkekleri aya götürmek ve aydan almak için de kullanılmıştır.

Fotoelektrik Etki

Fotoelektrik etki konusundaki makalelerinden birinde Einstein, ışığın parçacıklardan oluştuğunu belirtmiştir. Ayrıca bu makalede bu hafif parçacıkların (fotonlar) enerji içerdiğini de belirtmiştir. Fotonlarda bulunan enerji, radyasyon frekansı ile doğru orantılıdır. Daha önce, bilim adamları tarafından ışığın dalgalar şeklinde seyahat ettiği varsayılmıştır. Einstein tarafından yapılan çalışmalar ve yaptığı keşifler fiziğin bazı temel kavramlarının anlaşılmasına yardımcı olmuştur. Aslında, kuantum kavramı fizik araştırmalarında devrim yaratmıştır. 1921 yılında Albert Einstein, fotoelektrik etki konusundaki araştırmasından dolayı Nobel Ödülü’ne layık görülmüştür. Enerji ve radyasyon frekansı arasındaki ilişki, formül yardımı ile aşağıda verilmiştir.
E = h bu formülde,
• ‘E’ enerji anlamına gelir
• ‘h’ sembolü, Planck’ın sabit

Einstein’ın Brownian Hareketi’ni Açıklaması

1827 yılında İngiltere’den bir botanikçi olan Robert Brown, suda asılı duran polen tanelerinin rastgele, ajite bir hareketini gözlemlemiştir. O zaman, bu tür hareketin arkasındaki nedeni açıklayamamıştır. 1905 yılında Albert Einstein, asılı parçacıkların bu tür rastgele hareketleri hakkında bir açıklama yapmıştır. Einstein’a göre, bir sıvı içinde asılı duran mikroskopik olarak görünür cisimlerin rastgele hareketlerinden termal moleküler hareketler sorumlu olduğudur.
Bose-Einstein Kondensatı (BEC)
Bose-Einstein kondensatı 1924 yılında Albert Einstein tarafından tahmin edilmiştir. Bose-Einstein Kondensatı (BEC), ayrı atomların – 459,67 ° F sıcaklığa soğutulduklarında birleşmeleri sonucu oluşan bir varlıktır. – 273.15 ° C. Einstein, BEC’yi Hintli bir bilim adamı olan Satyendra Nath Bose tarafından sağlanan kuantum formülasyonlar temelinde tahmin etmiştir. Ancak 1995 yılında BEC ilk kez yapılmıştır. Eric Cornell ve Carl Wieman BEC yapımında önemli bir rol oynamışlardır.

Einstein’ın Gökyüzünün Mavi Renk Olduğuna Dair Açıklaması

Güneşten çıkan ışığın saçılması olgusu, gökyüzünün arkasındaki mavi renkte görünen nedendir. Işığın elektromanyetik alanı, ışıkla temas eden moleküllerde elektrik dipol momentlerini indüklemekten sorumludur. Albert Einstein, atmosferdeki moleküllerin neden olduğu ışığın saçılması fenomeni hakkında ayrıntılı bir açıklama yapmıştır. Albert Einstein, zamanının en büyük bilim adamlarından biriydi. Ancak, okul günlerinde bir bütün olarak öğrenme ve eğitim konusunda hevesli değilmiş. O günlerde kullanılan katı öğretim tekniklerini ve yöntemlerini beğenmemiştir ve bu öğretim yöntemleri hiçbir şekilde öğrenme sürecine olan ilgisini artırmaya yardımcı olmamıştır. Einstein’ın akademik performansı öğretmenleri tarafından ortalama olarak kabul edilmiştir. Albert Einstein'ın Dünyayı Etkileyen Büyük Buluşları
Bununla birlikte, Einstein’ın meraklı doğası ve karmaşık matematiksel kavramları yardım almadan anlama yeteneği, olağanüstü yeteneğinin işaretleridir. Kendi kendine çalışma ile 12 yaşında Öklid geometrisini öğrenebilmiştir. Çocukluk günlerinde Einstein, matematik problemlerini mutlu bir şekilde çözerek kalabalık bir odada oturmuştur. Albert Einstein’ın ilk işi İsviçre Patent Ofisinde (Bern) bir Patent Görevlisiymiş. Albert Einstein’ın icatları ve teorileri, 20. yüzyılın bilim adamlarına çok yardımcı olmuştur. Önerdiği görelilik teorisi, bilimsel gelişim tarihindeki önemli kilometre taşlarından biri olarak düşünüle bilmektedir.
Albert Einstein fizik alanındaki parlak katkılarıyla bilinmektedir ve özellikle görelilik teorisi ile ünlüdür. Albert Einstein’ın başarıları çok ve çeşitlidir. Bunlar, evrenin gizemlerinin keşiflerinden, komünizm korkusunun yaygın olduğu bir dönemde barış ve ifade özgürlüğünün destekleyicisi olmaya kadar uzanmaktadır. Albert Einstein’a sık sık atom bombasının babası denmektedir ve icadından sorumlu tutulmaktadır, ancak tarihsel olarak bu doğru değildir ve bu gerçek düz olmalıdır. Bu yöndeki tek itme, Başkan Franklin D.Roosevelt’e, ABD’yi Almanların yapmadan önce atom bombasını inşa etmeye teşvik ettiği bir mektup olmuştur. Bunu sadece yapmıştır, çünkü başarabilecekleri bir noktada olduklarını düşünmüştür. Daha sonra başaramayacaklarını bilseydi Başkan’a hiçbir şey söylemeyeceğini söylemiştir. Albert Einstein'ın Dünyayı Etkileyen Büyük Buluşları
Her neyse, herkes İkinci Dünya Savaşı sırasında Hiroşima ve Nagazaki’deki atom bombasının neden olduğu tahribatı ve yıkımı bilmektedir. Bu büyük ama tehlikeli icadın dışında Albert Einstein’ın birçok başarısı bulunmaktadır. Onun büyük başarıları, günümüz bilim insanlarına evreni hakkında, insanları uzaya götürmeye, dünya ile yakın güneşin ve milyonlarca mil uzaklıktaki yıldızlar hakkında daha fazla bilgi edinmeye yardımcı olacak yeterli bilgiler vermiştir.
Bunlar sadece Albert Einstein’ın büyük başarılarıdır. II. Dünya Savaşı sırasında, Japonya’ya (hemen pişman olduğu) atom bombasını düşürme fikri üzerinde bir etkisi olduğu söylenmiştir. Ayrıca İsrail devletini teşvik etmede etkili olmuş, nefret ve ırkçılık döneminde düşünce ve özgürlük özgürlüğünü aktif olarak desteklemiştir. Bu büyük adam bilimsel araştırmaya aktif olarak katılmıştır, gelecekteki araştırmacılar ve bilim adamları için uzay, ışık ve zaman olaylarını açıklamak için birçok kapı açmıştır.

Kaynakça:
https://www.space.com/15524-albert-einstein.html

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

About admin

Check Also

Mucitleri Yanlış Bilinen İcatlar

Mucitleri Yanlış Bilinen İcatlar

Otomobil, uçak, ampul, telefon, radyo gibi hayatımızı büyük ölçüde etkileyen icatların gerçek mucitleri, her dönem ilginç bir tartışma konusu olmuştur. Hangi icadın kime ait olduğu konusunda farklı iddialar öne sürülmektedir. Telefonun Mucidi–Anotino Meucci Herkes telefonun gerçek mucidi olarak Graham Bell’i bilse de bu bilgi doğru değildir. Graham Bell, yalnızca telefon patentine sahiptir. Graham Bell’in 1876 […]